VSV - VINOHRADNÍCKY SPOLOK VAJNORY 

bol založený 30.11.2020 s cieľom nadviazať na tradíciu vajnorských vinohradníckych spolkov. Hlavným motívom nášho úsilia je hlavne záchrana zanedbaných, ale ešte stále revitalizovateľných vajnorských vinohradov, ktoré by bez nutného obhospodarovania pravdepodobne zanikli. Vajnory by tým stratili časť svojho nenapodobyteľného charakteru a najvzácnejšieho kultúrneho dedičstva našich predkov. 

Žiaľ, vlastníci vajnorských vinohradov sa dostali do neľahkej situácie. Väčšina vinohradov v správe poľnohospodárskeho družstva im bola vrátená v nie veľmi utešenom stave. Situácia je z tohto dôvodu pre majiteľov nezávideniahodná. Efektívnemu obhospodarovaniu jednotlivých viníc totiž bráni fakt, že vinohrady sú v prevažnej miere umiestnené naprieč geometrickému rozdeleniu jednotlivých parciel z pravidla vlastnenými desiatkami niekedy až stovkami vlastníkov. 

Aj pri najlepšej vôli pravdepodobne nie je možné znovu prenajať do správy ucelené vinice, ktoré sa dostali do správy pôvodných majiteľov v pôvodnej, čiastkovej podobe menších parciel. Na tento problém sme dlhodobo upozorňovali a aj preto sme oslovili predstaviteľov samosprávy, aby pomohli túto neľahkú situáciu riešiť. Bohužiaľ pomoc neprišla a z toho dôvodu sme sa rozhodli založiť náš spolok a pokúsiť sa v najväčšej možnej miere vajnorským vinohradom pomôcť a zachrániť čo najväčšiu časť z nich. 

Žiaľ času je málo, pretože niekoľko rokov neobrábaný vinič sa stáva nezachrániteľným. 

Na začiatok sa VSV-Vinohradnícky spolok Vajnory podujal zachrániť viac ako 5200m2 vajnorských vinohradov a postupne priberáme ďalšie vinice, avšak zachrániť všetky vrátené, zanedbané vinohrady je nad naše sily. Pripravili sme preto metodiku ako zachrániť a obrábať vinohrady s komplikovanými vlastníckymi vzťahmi ich majiteľmi prípadne ľuďmi, ktorým nie je osud vajnorských vinohradov ľahostajný a mali by chuť a odhodlanie niektorý z vajnorských vinohradov začať obhospodarovať.

Keďže času je málo a práce neúrekom, uvítame akúkoľvek podporu, pomoc a podnety ktoré nás posunú k nášmu spoločnému cieľu, ktorým je záchrana vajnorských vinohradov v podobe v akej ich poznáme. Pevne dúfame, že tak ako nám nezostane osud vajnorských vinohradov ľahostajný aj Vám a spoločnými silami zachránime čo najväčšiu časť z nich. 

Za touto snahou stoja zakladajúci členovia spolku:

Ing. Fekete Václav

Ing. Juraj Ondruška PhD.

Michal Szalay

Matej Zeman Mag.iur.

Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky